מדיניות האיכות

חברת טלמניע רואה חשיבות עליונה בעמידה בסטנדרטים גבוהים ע"פ דרישות בינלאומיות להבטחת איכות, לבטיחות ולגהות ולתקני סביבה מחמירים.

מדיניות טלמניע בנושאים אלה

טלמניע מחזיקה ומתחזקת תקני

מדיניות האיכות של חברת טלמניע

מדיניות הבטיחות והבריאות התעסוקתית של חברת טלמניע

מדיניות סביבה

ISO9001:2015

OHSAS 18001:2007-hebrew

OHSAS 18001:2007 -English

דילוג לתוכן