אנרגיה מתחדשת: תחנות כוח ביוגז

הפקת גז בתהליך אנארובי

ביוגז נוצר מחומרים אורגניים כגון שפכים ופסולת עירונית באופן טבעי בתהליכים אנאירוביים. השימוש בביוגז לייצור חשמל תורם לאיכות הסביבה באמצעות חיסכון בפליטת גזי חממה ומפחית מפגעי ריח מקומיים וגם זוכה לעידוד מן המדינה.

תחנות מונעות ביוגז מוקמות בדרך כלל בסמוך למתקני טיהור שפכים או מתקני אשפה. לעיתים נעשה שימוש בחום השיורי שנוצר בייצור החשמל מביוגז באופן שמגדיל את הנצילות האנרגטית ומקטין פליטת מזהמים.

טלמניע הקימה בשיטת BOO פרויקט של כ- 1 מגה וואט, ביוגז, מט”ש כפ”ס הוד השרון

לטלמניע חברות אחיות העוסקות בתחומי אנרגיה סולארית (ענבר אנרגיה סולארית) ואנרגית רוח (זודיאק אנרגית רוח)

דילוג לתוכן