שירותים ומוצרים

קוגנרציה וטריגנרציה

הקמת תחנות קוגנרציה מפעליות המופעלות בגז טבעי

אנרגיה מתחדשת: תחנות כוח ביוגז

הפקת גז בתהליך אנארובי

פתרונות מודולריים

plug and play - תחנה לייצור חשמל במכולה

תשתיות נלוות

קווי הולכה של חשמל וגז, תחנות משנה, PRMS

תחנות כוח זמניות

אספקה מהירה לתקופה קצובה

דילוג לתוכן